Власништво садржаја

Интернет сајт и сви текстови, логотипи, графика, слике, остали материјал на овом интернет сајту јесу ауторско право или власништво „Народно дела", или су на интернет сајт постављени уз дозволу власника или овлашћеног носиоца права. Коришћење Садржаја, осим на начин описан у овим условима коришћења, без писане дозволе власника Садржаја је строго забрањено. „Народно дело" ће заштити своја ауторска права, своја права интелектуалне својине и остала сродна права, као и друга права, у највећој мери дозвољеној законом, укључујући и кривично гоњење.

Ваша употреба интернет сајта

Садржај интернет сајта може садржати нетачне податке или штампарске грешке. Промене на интернет сајту се могу направити периодично у било ком тренутку и без обавештења. Међутим, „Народно дело" се не обавезује да редовно ажурира информације садржане на овом интернет сајту. Такође, „Народно дело" не гарантује да ће интернет сајт функционисати без прекида или грешака, да ће недостаци бити благовремено исправљани или да је интернет сајт компатибилан са вашим хардвером или софтвером.

Изузеће од одговорности

Интернет сајт користите на сопствени ризик. „Народно дело" није одговоран за материјалну или нематеријалну штету, директну или индиректну која настане из коришћења или је у некој вези са коришћењем интернет сајта или његовог Садржаја.

Линкови са интернет сајтовима трећих лица

Интернет сајт може садржати линкове других интернет сајтова чији власник или корисник није „Народно дело". Такви линкови су обезбеђени искључиво да би Вама пружили што више информација. „Народно дело" не контролише и није одговоран за рад, садржај, политику приватности или безбедност ових сајтова. „Народно дело" не контролише садржај или производе или услуге доступне на овим интернет сајтовима. Ако успоставите везу са таквим интернет сајтовима преко линка на нашем интернет сајту, то чините на сопствени ризик и без сагласности „Народног дела".

Измена услова коришћења

„Народно дело" може у сваком тренутку изменити ове услове коришћења тако што ће ажурирати овај текст. Ви ћете аутоматски бити обавезани новим условима коришћења садржаним у изменама, те би из тог разлога требало да периодично посетите ову страницу ради упознавања са тренутно важећим условима коришћења.

Основни подаци о фирми

Назив правног субјекта: „Народно дело" д.о.о.
Адреса: Кнеза Михаила 33, 11000 Београд- Стари Град
Делатност и шифра: Издаваштво, 5811
Матични број: 21753777
Порески број: 112852809
Wеб адреса: www.narodnodelo.rs
Контакт телефон: +381 66 80 33 983
Контакт е-маил: 

Начин плаћања

  • Поузећем - плаћање приликом преузимања робе на Вашу одређену адресу - готовина РСД
  • Налог за уплату / пренос 
  • Платним картицама преко онлине система наплате (MasterCard, Maestro, Visa, American Express i Dina kartice). У поступку плаћања Продавница нема приступ Вашим подацима са картице. Сигурност куповине гарантује Банка Интеза.
     

Начин испоруке робе

Брзом поштом - на жељену адресу купца на територији Репубилке Србије. За поруџбенице изнад 3.000 РСД испорука је бесплатна.

Рекламације

Рекламације везане за извршену упату су могуће у следећим случајевима:

  • Злоупотреба картице;
  • Погрешно унет износ (нула више и сл.).

У случају рекламација из неког од напред наведена два разлога, исте се примају тако што се е-маил са потврдом о извршеној трансакцији прослеђује на е-маил адресу  и уз њега се прилажу скенирани захтев за поврат средстава у слободној форми у којем се наводи разлог. Потребно је да захтев садржи потпис власника картице и скенирану личну карту, као и контакт телефон. Пошиљалац ће бити контактиран, а средства враћена у року од 10 дана након успостављеног контакта. Средства се враћају на рачун који је везан за платну картицу којом је уплата извршена.

Заштита поверљивих података о трансакцији

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије.

Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, BancaIntesa а.д. Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Изјава о конверзији валуте

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије - динар (РСД). Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту. 

Повраћај средстава

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, поузећем или по предрачуну, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Компанија је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC, Maestro, Dina и Amex картице метода плаћања ако је плаћање извршено платним картицама, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице, односно повраћај средстава ће извршити путем поште или друге курирске службе која је наплатила приликом преузимања (поузећем). За уплате преко текућег рачуна, повраћај се врши обичним налогом за пренос са назнаком "повраћај средстава".
Купац не може ни у ком случају, ни под којим условима, захтевати повраћај средстава у готовини за трансакцију извршену коришћењем неке од платних картица.

Промена (ажурирање) података на сајту

Компанија „Народно дело" доо задржава право да може у свако време, без претходне најаве, променити податке приказане на било којој страници сајта.
Приказане цене и креиране поруџбенице су информативног каратера и компанија „Народно дело" доо задржава право да исте измени. Финална цена купљеног производа се одређује приликом фактурисања и изласку робе из магацина.

Фискални рачуни  еФискализација

Прихватањем услова коришћења сајта Корисник  даје сагласност да му фискални рачун за купљену робу, у складу са важећим правиилима е-фискализаијце,  буде достављен електонским путем, на имејл адресу, уз навођење хиперлинка.

Изјава о ПДВ-у

ПДВ је урачунат у цену и нема скривених трошкова.

Заштита приватности корисника

У име „Народно дело" доо обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/ корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо  упцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у Народном делу одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

12.05.2024.

Изложба акварела! СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ВИНСКА РУТА

Опширније
Бесплатна испорука
За све поруџбине изнад 3.000 РСД
Подржани су сви начини плаћања
MasterCard
Maestro
Visa
DINA
American express
BancaIntesa
MasterCard Sec
Verified by Visa